تمیز تمامی نقاط تهران را پوشش میدهد

18 89 00 91 – 021

عناصر بصری مانند رنگ، فرم و شکل، هویت و معنای یک برند را تشکیل می‌دهد.

تمیز با استفاده از فناوری، هوشمندترین راه‌حل‌ را برای انجام خدمات نظافت در تهران را فراهم میکند

ما آمده ایم تا بخشی از دشواری زندگی شهری را آسان کنیم

 Logo Design


لوگو

هویت بصری تمیز
tamiz brand book

SIGN


در مواقعی از sign استفاده میشود که نمیخواهیم از لوگو استفاده کنیم

Color palette


پالت رنگ

هویت بصری تمیز
Call Now Buttonثبت سفارش تلفنی