اثر محیط تمیز

ثبت درخواست نظافتچی 🔗

در فرهنگ ما تمیزی و نظافت منزل بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

مخصوصا تمیز نگه داشتن محل زندگیمان که مکانی امن برای تمامی افراد خانواده نیز هست.

ما حتی سنت هایی داریم که از زمان های دور نسل به نسل انتقال پیدا کرده و به ما رسیده که از شاخص ترین آنها،خانه تکانی است.

اثر محیط تمیز بر روان

تحقیقی در دانشگاه مالموی سوئد در مورد اثر محیط تمیز :

این تحقیق  در مورد تمیزی محل زندگی بود.

افراد را به 2 گروه از افراد سالم و افسرده تقسیم کردند.

از آ‌نها خواسته شد تا 1 ماه خانه خود را تمیز نکنند و بیشتر از زمان های دیگر نسبت به تمیزی و نظافت خانه بی تفاوت باشند

بعد از گذشت این مدت دو نتیجه‌ی شگفت انگیز به دست آمد:

افراد سالم در اثر محیط تمیز :

  • دچار افسردگی خفیف و بی‌حوصلگی مداوم شده بودند.
  • هیچ رغبتی برای اینکه بعد از اتمام ساعات کاری به خانه بازگردند را نداشتند.
  • حتی دعواها و بحث‌ های خانوادگی و بهانه گیری ‌های بی‌دلیل در محیط خانه‌ آنها، %23 افزایش پیدا کرده بود.

افراد افسردهدر اثر محیط تمیز :

  • علایم افسردگی در آنها بیش از ۲% بیشتر شده‌ است
  • این گروه هیچ تمایلی برای تغییر این شرایط نداشتند.

به همین دلیل محققان به این نتیجه رسیدند که روزانه ۲۰ دقیقه تمیز کردن خانه و محل زندگی سلامت روان را تقویت می‌کند.

یا حتی فقط تمیز نگه داشتن آن محل.
به عنوان جمع بندی نظافت منزل یکی از مهمترین بخش های روانی هر انسان می باشد که بی نظمی و شلختگی بر روان انسان تاثیر منفی و مخرب میگذارد و موجب نگرانی و اضطراب می شود.

بیشتر بخوانید
بازسازی ساختمان و 5 نکته مهم

می توان گفت اثر محیط تمیز در نظافت منزل و نظافت محل کار تاثیر مستقیم بر روان انسان دارد.

مشتری تمیز

جناب آقای محمود طرقی از مشتریان تمیز مقدار امتیاز :

طرز برخورد تیم پشتیبانی تمیز خیلی فوق العاده است، نظافتچیان تمیز همیشه به موقع می آیند و سرشان به کارشان گرم است.کاملا تمیز کار میکنند، زمانی که من از تمیز نیرو دریافت میکنمخیالم راحت است حتی اگر نظافتچیانش برای آن روز رزرو شده باشند من صبر میکنم و از شرکت دیگری نظافتچی درخواست نمیدهم.همیشه دعا میکنم شما موفق باشید و روز به روز کارتان بهتر شود.

توضیح تصویر