علامت روی لباس برای شستشو :

ثبت درخواست نظافتچی 🔗

لباس‌ها  بسته به دوخت و پارچه‌ هایی که در آن ها استفاده شده است نحوه شستشو و نگهداری متفاوتی دارند و برای آن ها معنی علائم روی لباس را قرار داده اند.

تولیدکنندگان لباس با توجه به این موارد لیبلی حاوی علائم راهنمای شستشو در داخل لباس قرار میدهند تا به شما کمک کنند لباستان را به درستی بشویید و خشک کنیدو از آنها مراقبت کنید.

تمیز این علائم با معانی بین المللی را در اختیارتان قرار میدهد :

معنی علامت روی لباس برای شستشو اولیه و مراقبت

معنی علائم روی لباس تشت آبعلامت یک سطل پر از آن نشاندهنده دمای آب و طرز شستشو کلی لباس است

 علامت روی لباس برای شستشو شستشو انجام نشود (این علامت برای البسه های است که در صورت نیاز باید خشک شویی شوند)

شستشو فقط به وسیله دستی انجام شود (لباس هایی که این علامت را دارند،نباید با ماشین لباسشویی شسته شوند)

عدد درون ظرف نشان دهنده حداکثر دمای آب برای شستشو می باشد

یا گاهی اوقات به جای عدد از نقطه استفاده می شود :

  • 1 نقطه : 30 درجه سانتیگراد یا کمتر
  • 2 نقطه : 40 درجه سانتیگراد یا کمتر
  • 3 نقطه : 50 درجه سانتیگراد یا کمتر
  • 4 نقطه : 60 درجه سانتیگراد یا کمتر
  • 5 نقطه : 70 درجه سانتیگراد یا کمتر
  • 6 نقطه : 95 درجه سانتیگراد یا کمتر

معنی علامت روی لباس برای شستشو و استفاده از سفید کننده 

معنی علائم روی لباس مثلث این علامت به آن معناست که هر نوع سفید کننده در شستشوی لباس میتواند استفاده شود

علامت روی لباس برای شستشوای علامت به معنی در شستشوی لباس از سفید کننده اکسیژن دار،بدون کلر باید استفاده کرد

علامت روی لباس برای شستشودر شستشوی لباس به هیچ عنوان از سفیدکننده استفاده نشود

بیشتر بخوانید
برد دیواری

راهنمای نمادها در خشک کن ها در معنی علامت روی لباس برای شستشو

معنی علائم روی لباس

معنی علائم روی لباس دایره در مربعاین علامت به معنی آن است که خشک کن لباس را در حالت Tumble Dry قرار دهید

علامت روی لباس برای شستشویک نقطه درون این نماد یعنی در دمای پایین خشک کن را قرار دهید

دو نقطه یعنی در دمای معمولی خشک کن را قرار دهید

علامت روی لباس برای شستشوبرای لباس از خشک کن استفاده نکنید و لباس را به صورت طبیعی خشک کنید

راهنمای اتو کردن در معنی علامت روی لباس برای شستشو

معنی علائم روی لباس

معنی علائم روی لباس اتواین علامت برای اتو زدن است و نقاطی در آن قرار میگیرد که مشخص میکند در چه دمایی اتو انجام شود

یک نقطه یعنی اتو باید در دمای پایین انجام شود(حداکثر 110 درجه سانتیگراد)

دو نقطه یعنی اتو باید در دمای معمولی انجام شود(حداکثر 150 درجه سانتیگراد)

سه نقطه یعنی اتو باید در دمای بالا انجام شود( حداکثر 200 درجه سانتیگراد)

راهنمای معنی علائم روی لباس و خشک شویی آن ها

معنی علائم روی لباس دایرهاین علامت نشاندهنده خشک شویی شود است

لباس هایی که باید خشک شویی معمولی شوند

علامت روی لباس برای شستشولباس فقط خشک شویی شود

لباس خشک شویی نشود

وب اپ تمیز

خانم کامکار از مشتریان تمیز

سرکار خانم کامکار از مشتریان تمیز مقدار امتیاز :

نظافتچیان شرکت تمیز با نظافتچیان شرکت های دیگر تفاوت دارند، کار را سریع انجام میدهند و باعث مزاحمت نمیشوند، جون من شاغل و مادر هستم و نهایتا زمان بسیار برای من اهمیت دارد همچنین نظافتچیان تمیز هم زمان بسیار برایشان پر اهمیت است. با اینکه ممکن است مسیرشان دور باشد کار را بسیار خوب انجام می دهند.به موقع می آیند و به موقع می روند،کاملا حرف گوش کن هستند.

توضیح تصویر