ثبت درخواست نظافتچی 🔗

در این ویدیو قصد داریم بهترین پاک کننده ماژیک از سطح چوب را پیدا کنیم.
همانطور که میبینید از بین پاک کننده های مطرح خانگی :
1. الکل
2. پاک کننده لاک ناخن
3. جوش شیرین
4. خمیردندان
را به ترتیب آزمایش کردیم
و پاک کننده لاک ناخن به عنوان بهترین پاک کننده ماژیک از سطح چوب شد.
بعد از آن به ترتیب : خمیردندان ، الکل و جوش شیرین در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

مقدار امتیاز :

ما از همه چیز رضایت داریم، خداروشکر همه چیز خوب بوده، نیروهای نظافتچی تمیز خیلی خوب هستند، از شرکت تمیز، نحوه کار، همچنین برنامه ریزی تمیز و پیگیری های پس از نظافت رضایت داریم، نظافتچیان همه حرف گوش کن و کاری هستند.

توضیح تصویر
بیشتر بخوانید
بهترین غذای گربه