ممکن است برای پاک کردن برچسب روی ظرف هایی که به تازگی خریداری کردید به دردسر افتاده باشید
یا به راحتی از ظروف شما پاک نشده باشند.
یا حتی نصفه و نیمه کنده شده باشند و ظاهر بدی به ظرف شما داده باشند.
ترفند ارائه شده در این ویدئو بهتون کمک می کند که بتوانید برچسب هایی که جدا نمی شوند را از این ظروف پاک کنید.
در این روش مقداری روغن را بر روی پد آرایشی یا پنبه به خوبی آغشته کنید
شروع کنید بر روی اثر چسب استیکر یا برچسب به خوبی مالش دهید.
پس از مدتی متوجه میشوید چسب استیکر اثر خود را از دست داده و به راحتی پاک میشود
مشتریان تمیز

جناب آقای غلامی از مشتریان تمیز مقدار امتیاز :

من از همه چیز شرکت تمیز راضی هستم، مخصوصا از تیم پشتیبانیتون، ما از شما نیرو نظافتی دریافت میکنیم و هیچ مشکلی نداریم، نیروهای تمیز سر موقع می آیند و کارشان را به درستی انجام میدهند، نظافتچیان تمیز با ادب و کاری هستند.

ثبت درخواست نظافتچی 🔗

توضیح تصویر
بیشتر بخوانید
موجودات موذی