ممکن است برای پاک کردن برچسب روی ظرف هایی که به تازگی خریداری کردید به دردسر افتاده باشید
یا به راحتی از ظروف شما پاک نشده باشند.
یا حتی نصفه و نیمه کنده شده باشند و ظاهر بدی به ظرف شما داده باشند.
ترفند ارائه شده در این ویدئو بهتون کمک می کند که بتوانید برچسب هایی که جدا نمی شوند را از این ظروف پاک کنید.
در این روش مقداری روغن را بر روی پد آرایشی یا پنبه به خوبی آغشته کنید
شروع کنید بر روی اثر چسب استیکر یا برچسب به خوبی مالش دهید.
پس از مدتی متوجه میشوید چسب استیکر اثر خود را از دست داده و به راحتی پاک میشود
مشتری تمیز

جناب آقای محمود طرقی از مشتریان تمیز مقدار امتیاز :

طرز برخورد تیم پشتیبانی تمیز خیلی فوق العاده است، نظافتچیان تمیز همیشه به موقع می آیند و سرشان به کارشان گرم است.کاملا تمیز کار میکنند، زمانی که من از تمیز نیرو دریافت میکنمخیالم راحت است حتی اگر نظافتچیانش برای آن روز رزرو شده باشند من صبر میکنم و از شرکت دیگری نظافتچی درخواست نمیدهم.همیشه دعا میکنم شما موفق باشید و روز به روز کارتان بهتر شود.

ثبت درخواست نظافتچی 🔗

توضیح تصویر
بیشتر بخوانید
نظافتچی خانم