ممکن است برای پاک کردن برچسب روی ظرف هایی که به تازگی خریداری کردید به دردسر افتاده باشید
یا به راحتی از ظروف شما پاک نشده باشند.
یا حتی نصفه و نیمه کنده شده باشند و ظاهر بدی به ظرف شما داده باشند.
ترفند ارائه شده در این ویدئو بهتون کمک می کند که بتوانید برچسب هایی که جدا نمی شوند را از این ظروف پاک کنید.
در این روش مقداری روغن را بر روی پد آرایشی یا پنبه به خوبی آغشته کنید
شروع کنید بر روی اثر چسب استیکر یا برچسب به خوبی مالش دهید.
پس از مدتی متوجه میشوید چسب استیکر اثر خود را از دست داده و به راحتی پاک میشود

مقدار امتیاز :

ما از همه چیز رضایت داریم، خداروشکر همه چیز خوب بوده، نیروهای نظافتچی تمیز خیلی خوب هستند، از شرکت تمیز، نحوه کار، همچنین برنامه ریزی تمیز و پیگیری های پس از نظافت رضایت داریم، نظافتچیان همه حرف گوش کن و کاری هستند.

ثبت درخواست نظافتچی 🔗

توضیح تصویر
بیشتر بخوانید
نظافت شخصی