حتما شما هم برای تمیزی با مشکل کوچک شدن و تکه شدن صابون مواجه شدید.
این تکه های کوچک شده صابون معمولا قابل استفاده نیستند.
و افراد معمولا آنها را دور می اندازند.
ما در این ترفند ویدئویی قصد داریم تا به شما روش بسیار آسانی را آموزش دهیم که به راحتی این مشکل را پشت سر بگذارید
تا در صرفه جویی منابع و هزینه موفقتر شوید.
ابتدا یک اسفنج تمیز یا یک اسکاچ تمیز را از یکطرف برش دهید.
مراقب باشد برش از اسکاچ یا اسفج عبور نکند.
صابون تکه شده را درون اسفنج قرار دهید.
تمام.
با هر بار مرطوب کردن اسکاچ یا اسفنج میتونید خیلی راحت از مقدار کف بوجود آمده استفاده کنید.

مقدار امتیاز :

ما از همه چیز رضایت داریم، خداروشکر همه چیز خوب بوده، نیروهای نظافتچی تمیز خیلی خوب هستند، از شرکت تمیز، نحوه کار، همچنین برنامه ریزی تمیز و پیگیری های پس از نظافت رضایت داریم، نظافتچیان همه حرف گوش کن و کاری هستند.

ثبت درخواست نظافتچی 🔗

توضیح تصویر
بیشتر بخوانید
سفید کردن دندان ها با روش های خانگی کم هزینه