حتما شما هم برای تمیزی با مشکل کوچک شدن و تکه شدن صابون مواجه شدید.
این تکه های کوچک شده صابون معمولا قابل استفاده نیستند.
و افراد معمولا آنها را دور می اندازند.
ما در این ترفند ویدئویی قصد داریم تا به شما روش بسیار آسانی را آموزش دهیم که به راحتی این مشکل را پشت سر بگذارید
تا در صرفه جویی منابع و هزینه موفقتر شوید.
ابتدا یک اسفنج تمیز یا یک اسکاچ تمیز را از یکطرف برش دهید.
مراقب باشد برش از اسکاچ یا اسفج عبور نکند.
صابون تکه شده را درون اسفنج قرار دهید.
تمام.
با هر بار مرطوب کردن اسکاچ یا اسفنج میتونید خیلی راحت از مقدار کف بوجود آمده استفاده کنید.
مشتریان تمیز

جناب آقای غلامی از مشتریان تمیز مقدار امتیاز :

من از همه چیز شرکت تمیز راضی هستم، مخصوصا از تیم پشتیبانیتون، ما از شما نیرو نظافتی دریافت میکنیم و هیچ مشکلی نداریم، نیروهای تمیز سر موقع می آیند و کارشان را به درستی انجام میدهند، نظافتچیان تمیز با ادب و کاری هستند.

ثبت درخواست نظافتچی 🔗

توضیح تصویر
بیشتر بخوانید
وسواس شستشو