گاهی به دلیل امنیتی یا گم شدن کلید نیازمند تعویض مغزی قفل درب می شویم

ثبت درخواست نظافتچی 🔗

تعویض قفل درب بسیار آسان است اما در عین حال فوت و فن ها ظریفی نیز دارد 

در تمیز گام به گام نحوه تعویض قفل درب را به شما آموزش می دهیم :

 

  1. ابتدا هر دو پیچ روی صفحه دستگیره را باز کنید

بازکردن پیچ روی صفحه قفل

 

2. صفحه دستگیره را از هر 2 سمت نگه دارید و به سمت بیرون بکشید تا از درب جدا شود

نگه داشتن صفحه دستگیره از هر 2 سمت

 

3. پیچ نگهدارنده مغزی قفل را از صفحه زبانه درب با پیچ گوشتی مناسب باز کنید

باز کردن پیچ مغزی قفل از صفحه روی زبانه درب

باز کردن پیچ مغزی قفل از روی صفحه زبانه درب با دست

 

4. سپس نوبت به شل کردن و درآوردن خود مغزی قفل می رسد

برای این کان از یک کاتر یا کاردک یا چاقو کمک بگیرید

با کمک هر یک از ابزار های گفته شده محور چرخنده وسط مغزی را

بچرخانید و هم راستا با بدنه مغزی کنید

یک تیغه کاتر و مغزی قفل درب

تیغه کاتر را به درز مابین مغزی قفل درب و خود درب انداخته تا مغزی بیرون بیاید

 

5. پس از همراستا شدن محور با بدنه مغزی، آن را بیرون بکشید

مغزی قفل درب خارج از درب

 

6. سپس مغزی جدیدی را که متناسب با طول دستگیره است، در جای خودش قرار دهید

جایگذاری مغزی قفل جدید درون قفل

 

7. پیچ محکم کننده مغزی قفل را از روی صفحه زبانه درب ببندید

بستن پیچ محور قفل روی صفحه زبانه ی قفل

 

8. محور چهار گوش متصل شونده به زبانه را در جای خود قرار دهید

سپس قاب دستگیره ی هر 2 سمت را روی مغزی و محور چهار گوش نصب کنید

توجه کنید که اهرم دستگیره ها در جهت درست خود نصب شده باشد

گذاشتن صفحه دستگیره روی محل مناسب روی درب

 

9. 4 پیچ روی قاب را با دقت ببندید

در این مرحله لازم است هر 2 پیچ قسمت بالا و هر 2 پیچ قسمت پایین قاب دستگیره،

بیشتر بخوانید
نیروی نظافت

همزمان باهم تراز و بسته شود

بستن پیچ روی صفحه دستگیره

 

از سفت کردن کامل پیچ ها خصوصا بر روی درب های چوبی خودداری کنید

و هنگام کار مراقب دست و چشم خود باشید

مشتریان اپلیکیشن تمیز

سرکار خانم نازمهر نیکبخت از مشتریان تمیز مقدار امتیاز :

مدت زیادی است از تمیز نظافتچی دریافت میکنم و همچنین تعداد نفرات نظافتچی زیادی از طرف شرکت تمیز آمده انمد، ما از نظافتچیان تمیز و همچنین تیم پشتیبانی رضایت کامل داریم

توضیح تصویر