کارگر مرد فردی زحمتکش است

ثبت درخواست نظافتچی 🔗

که بنا به تعاریف کارگر فردی است که در کارخانه یا کارگاه مشغول به فعالیت می باشد

و ما به ازای آن مزد دریافت می کند

از ویژگی های یک کارگر تبعیت از فرد دیگری در حین انجام کار است

از دیدگاه مارکسیستی جامعه به 2 بخش سرمایه دار و کارگر تبدیل می شود

بنا براین دیدگاه یک پزشک، یک مهندس یا یک کارمند نیز می تواند در تعریف

کارگر قرار گیرند

به گفته جامعه شناس مارکسیست آمریکایی “رایت میلز” کارگران به 2 دسته یقه آبی و یقه سفید

بخش بندی می شوند یقه آبی ها کارگران دستی هستند و یقه سفید ها

کارگران فکری یا همان کارمندان محسوب می شوند

از کارگر مرد عموما به عنوان فردی که از قدرت بدنی مناسب و توان یدی بالا بهره مند است یاد می شود

این فرد می تواند اجسام سنگین را جا به جا کند و اجسام را هل دهد یا بکشد با ماشین آلات یا ابزار آلات سنگین

کار کند در معادن به حفر زمین و استخراج بپردازد

یک کارگر مرد معدن

کارگر مرد یا نظافتچی آقا

با توجه به تعاریف بالا گاها نظافتچی آقا را به نام کارگر مرد می شناسند و به همین نام مورد خطاب قرار می دهند

اما در حقیقت این 2 باهم تفاوت هایی دارند

نظافتچی آقا یک فرد آموزش دیده است که در انجام امور نظافتی تخصص دارد و به خوبی نحوه کار

با انواع مواد شوینده را می شناسد و حتی می داند چطور با کمترین وسایل می تواند

خدمات نظافتی را به انجام برساند

بیشتر بخوانید
نظافت منزل فرشته

علاوه براین نظافتچی ای که توسط یک شرکت معتبر خدماتی نظافتی مانند آموزش دیده است

نحوه برخورد با مشتریان را فراگرفته است اما کارگر مرد یک نیروی کار عمومی و فاقد مهارت است

به همین دلیل یکی از ویژگی های تمیز، ارائه خدمات نظافتی با کیفیت

توسط نظافتچی آراسته و مودب می باشد

برای ثبت سفارش و دریافت خدمات نظافتی توسط نظافتچی آقا حرفه ای از تمیز

می توانید از راه های زیر اقدام نمایید:

اپلیکیشن تمیز

وب اپ تمیز

تمیز تلفنی (شماره تلفن تمیز) : 28111138-021

نظافتچی آقا
کارگر مرد
مشتریان تمیز

جناب آقای غلامی از مشتریان تمیز مقدار امتیاز :

من از همه چیز شرکت تمیز راضی هستم، مخصوصا از تیم پشتیبانیتون، ما از شما نیرو نظافتی دریافت میکنیم و هیچ مشکلی نداریم، نیروهای تمیز سر موقع می آیند و کارشان را به درستی انجام میدهند، نظافتچیان تمیز با ادب و کاری هستند.

توضیح تصویر