فلسفه هفت سین چیست ؟

ثبت درخواست نظافتچی 🔗

سفره هفت سین عموما از زمان تحویل سال وابتدای نوروز تا انتهای آن مهمان خانه های ماست

فلسفه اصلی آن، جمع کردن تمامی افراد خانواده در لحظه تحویل سال به دورهم است

اما فارغ از فلسفه اصلی آن ، این سفره و المان های آن حاوی نماد ها و نماینده مفاهیمی است

که درادامه این مطلب در تمیز به بررسی فلسفه، مفاهیم و نمادهای آن می پردازیم :

فلسفه سفره هفت سین برای نوروز

فلسفه هفت سین ؛ سبزه

سبزه نماد نشاط و زندگی است و سمبلی از طبیعت و پیوند بشر با آن است

عده ای سبزه سفره هفت سین را نماد فرشته اردیبهشت وپاکی آب می دانند

و بعضی دیگر نماد گذشت و بخشش می دانند

سبزه سفره هفت سین

سرکه و سفره هفت سین

 سرکه نماد پذیرش ناملایمات زندگی است همچنین نماد جاودانگی و مانایی است

این ماده سمبل فرشته امرداد است

سرکه سفره هفت سین

فلسفه هفت سین ؛ سمنو

سمنو در فلسفه هفت سین نماد قدرت و توانمندی است

سمنو سمبل فرشته شهریور است و این فرشته نیز نماد زایش و بارور شدن گیاهان است

سنجد ؛ سین بعدی سفره هفت سین

سنجد نماد دلباختگی و زایندگی است

این میوه سمبل فرشته خرداد و نشانه پیوند عاطفی است

عده ای می گویند نماد خرد عقلانیت انسانی نیز هست

سنجد

سکه و سفره هفت سین

سکه در فلسفه هفت سین نماد برکت، رزق و روزی است

سکه همچنین یادآور وجود فراوانی و ثروت های بسیاری است که در اطراف ما وجود دارد

سیب و سفره هفت سین

سیب در سفره هفت سین نماد سلامتی است

بیشتر بخوانید
بید فرش چیست؟

سیب نشانه فرشته سپندارمزد و نماد باروری و نیز برکت است

عموما سیب یا نارنج را بر روی ظرف آب می گذارند چرا آب نماد روشنایی است

و همنشینی این دو نماد در کنار هم سبب خیر دو چندان آن ها خواهد شد

سیب

فلسفه هفت سین ؛ سیر

سیر نماد مبارزه با زشتی ها و بیماری ها است

و نیز سمبل محرک زندگی است و یاد آور قناعت و عدم حرص انسانی است

و بنا بر گفته عده ای سیر سمبل اهورامزدا است

علاوه بر المان های گفته شده بر سر سفره هفت سین وسایل دیگری نظیر شمع و شمعدان، قرآن یا حافظ ،

ماهی قرمز، ساعت، تخم مرغ رنگی و آینه نیز قرار می دهند که به عنوان المان های فرعی بر سر سفره هفت سین

گذاشته می شوند

مشتریان اپلیکیشن تمیز

سرکار خانم نازمهر نیکبخت از مشتریان تمیز مقدار امتیاز :

مدت زیادی است از تمیز نظافتچی دریافت میکنم و همچنین تعداد نفرات نظافتچی زیادی از طرف شرکت تمیز آمده انمد، ما از نظافتچیان تمیز و همچنین تیم پشتیبانی رضایت کامل داریم

توضیح تصویر