نظافت دفتر کار از مسائل مهم در اداره ها می باشد به گونه ای که هنگام ورود ارباب رجوع به محل کار در ذهن وی تداعی خواهد شد

ثبت درخواست نظافتچی 🔗

که افراد شاغل در این مکان از چه نوع آداب و رفتاری برخوردار خواهند بود

زیرا همان گونه که همه ما می دانیم پاکیزه بودن محیط اطراف ما همانند فضای درون خانه و یا نظافت دفتر کار

موجب می شود که از نظر روحی احساس بهتر و مثبت تری به زندگی داشته باشیم

و این احساس مثبت در بحث روان شناسی نیز موجب می گردد تا برخورد آرام تر و ملایم تری با اطرافیان خود داشته باشیم.

نظافت دفتر کار

آرامش درونی

این آرامش درونی به طول عمر و سلامت روان کمک شایان توجهی می کند.

بنا بر این فرد ارباب رجوع نیز زمانی که این محیط را می بیند در وی نیز یک آرامش درونی و احساس امنیت بالایی به وجود خواهد آمد

و در هنگام بر خورد با فرد کارمند آن اداره از صبر و شکیبایی بیش تری استفاده خواهد کرد

و طی مکالماتی که با هم خواهند داشت از کلمات و جملات زیبا و به دور از هر گونه زشتی و نا پسندی استفاده خواهند نمود.

با این تفسیر ها ما راحت تر و به سادگی بیش تری به اصل مهم پی خواهیم برد.

نظافت دفتر کار

مهم ترین شیوه نظافت دفتر کار

یکی از مهم ترین فاکتور ها در چشم گیر بودن شرکت ها و ادارات نظافت است.

به دلیل این که کارمند ها در فضای پاکیزه با انگیزه افزون تری به کار خویش می پردازند.

بیشتر بخوانید
گردگیری و تمیز کردن تابلو رنگ روغن

افزون بر این همان طور که پیش تر نیز گفته ایم

بر روی مشتری ها هم اثر مثبتی دارد و موجب دید مثبت می گردد.

با نگاهی موارد یاد شده به این نتیجه خواهیم رسید

که نظافت دفتر کار می بایست به شکل منظم و مستمر انجام شود.

عدم نظافت دفتر موجب خسته شدن و گاهی باعث بیماری می شود.

در یک محل کار منظم و اکتیو باید وضعیت بهداشتی نیز رعایت شود.

همه اشخاص موجود در آن مکان باید از  بی نظمی و کثیف کاری دوری کنند.

نظافت دفتر کار

نمونه اتمام یافته نظافت دفتر کار

نظافت در شرکت می بایست به شیوه ای باشد که موجب بر هم زدن تمرکز کارمندان نشود

و در واقع  مکثی در کار ایجاد نکند.

بر این اساس وقت مناسب برای نظافت دفتر کار آخر هفته و پس از پایان زمان کار است.

در صورت امکان می توان را پیش از آمدن کارمندان و شروع کار انجام داد.

نخستین گام

نخستین گام برای نظافت دفتر کار خروج زباله ها و وسایل به دور ریز است.

باید مراقب بود که اسناد مهم را سر جای خود قرار داد تا گم و یا با زباله به بیرون ریخته نشوند.

به هیچ وجه کاغذ های باطله را با زباله آشپزخانه با هم قرار ندهید.

باید در نظر داشت اسنادی که پیش تر دارای اهمیت بوده را از بین برد تا راز های شرکت برای دیگر فاش نشود.

تمیز کردن آبدارخانه

تمیز کردن آبدارخانه در بحث نظافت دفتر کار از اهمیت بسیاری برخوردار است.

گاهی اوقات یک دفعه باید آبدارخانه را به شکل کلی ضدعفونی کرد، کابینت ها را خالی کرد و گرد گیری نمود.

بیشتر بخوانید
نصب پارکت

دستگیره ها را ضدعفونی کرد به این دلیل که آن جا مکانی برای تجمیع گونه های مختلف میکروب ها می باشند.

گاهی اوقات نیز دیده شده است آبدارخانه  به خاطر نداشتن توجه کافی به مسائل بهداشتی

مکانی برای جمع شدن حشرات کثیف بسیاری شده است.

برای انجام خدمات نظافت منزل :

اپلیکیشن تمیز

وب اپ تمیز

تمیز تلفنی (شماره تلفن تمیز) : 91008918-021

مقدار امتیاز :

ما از همه چیز رضایت داریم، خداروشکر همه چیز خوب بوده، نیروهای نظافتچی تمیز خیلی خوب هستند، از شرکت تمیز، نحوه کار، همچنین برنامه ریزی تمیز و پیگیری های پس از نظافت رضایت داریم، نظافتچیان همه حرف گوش کن و کاری هستند.

توضیح تصویر