از جمله علت روشن شدن چراغ روغن خودرو می توان مواردی از قبیل پایین بودن فشار روغن، زیاد بودن صدا و لرزش موتور و پایین آمدن قدرت موتور به صورت ناگهانی را مطرح کرد.

ثبت درخواست نظافتچی 🔗

هم چنین علت روشن شدن چراغ روغن خودرو می تواند به سایر مواردی که در زیر آورده شده اند مربوط باشد:

  • زمانی که نوار فشار را بررسی می کنید ممکن است میزان روغن پایین تر از حد طبیعی باشد.
  • هم چنین علت روشن شدن چراغ روغن خودرو می تواند به دلیل فرسوده شدن پمپ روغن و یاتاقان اصلی یا میله موتور باشد.
  • از دیگر مواردی که می تواند به روشن شدن چراغ مربوط باشد می توان نشت کردن روغن از قسمت موتور را مطرح کرد که می تواند به دلیل خرابی و فرسوده شدن واشر، فیلتر روغن و بسیاری از قسمت های دیگر باشد.
  • گاها علت روشن شدن چراغ روغن خودرو می تواند به این دلیل باشد که فشار روغن مناسب است اما سنسورهای مربوط به این قسمت اطلاعات دقیقی از میزان روغن را در اختیار ما نمی گذارند.
  • از دیگر دلایلی که می توان برای آن مطرح کرد خرابی در قسمت سوییچ می باشد بدین معنی که فشار روغن مناسب است اما خرابی مربوط به سوییچ خودرو می باشد.

تشخیص و علت روشن شدن چراغ روغن خودرو چگونه انجام می شود؟

برای این کار در ابتدا باید مقدار روغن را بررسی کنید که کم می باشد یا زیاد. در برخی از موتورها سنسورهایی تعبیه شده اند که پایین بودن مقدار روغن می تواند علت روشن شدن چراغ روغن خودرو باشد.

علت روشن شدن چراغ روغن خودرو

هم چنین اگر سطح روغن پایین باشد ممکن است دلیل آن به نشت روغن، سوختن روغن و یا هردو مورد مربوط باشد. برای برطرف کردن این مشکل بهتر است روغن را به مخزن مربوطه اضافه کنید و کار راه اندازی موتور را مجددا انجام دهید. زمانی که این کار را انجام دادید می توانید از علت روشن شدن چراغ روغن خودرو جلوگیری کنید.

بیشتر بخوانید
شستن موتور ماشین چگونه است؟

آیا نشت روغن می تواند علت روشن شدن چراغ روغن خودرو باشد؟

جواب به این سوال مثبت بوده و یکی از اصلی ترین دلایل روشن شدن این چراغ می تواند به علت نشت روغن باشد که می تواند باعث پایین آمدن مقدار روغن و افزایش مصرف آن شود. بیشترین نشت روغن مربوط به قسمت درپوش، واشرهای روغنی، میل لنگ جلو یا عقب می باشد.

برای تشخیص هرگونه نشتی روغن از موتور بهتر است قسمت های بالا، کناره ها و پایین موتور را بررسی نمایید. زمانی که این کار را انجام می دهید به وجود لکه های چرب، گریس و یا قطرات روغن برروی زمین پی خ.اهید برد.

چنانچه نشتی روغن از موتور به دلیل خرابی واشر باشد باید آن را تعویض نمایید.

گذشته از مواردی که می توانند علت روشن شدن چراغ روغن خودرو باشند گاها ممکن است چراغ روشن شود ولی قسمت خارجی موتور تمیز باشد و شاهد هیچ گونه نشتی روغنی نباشید اما سطح روغن پایین آمده و چراغ مربوط به آن هم روشن باشد. این مشکل ممکن است به دلیل سوزاندن روغن توسط خودروی شما باشد.

علت روشن شدن چراغ روغن خودرو
مشتریان تمیز

مقدار امتیاز :

خیلی همه چیز عالی انجام میشود، نظافتچیان تمیز سر زمان می آیند و از نظر رفتاری هم حرف ندارند، من تمیز تلفنی را به همه دوستانی که در زمینه نظافت کار داشته باشند میدهم.

توضیح تصویر