ویروس چیست؟

ثبت درخواست نظافتچی 🔗

ویروس انگل های میکروسکوپی می باشد که نسبت به باکتری ها بسیار کوچک تر است.

یکی از ویژگی هایی که دارا می باشد این است که فاقد توانایی تکثیر در محیطی خارج از بدن میزبان می باشد.

از جمله ی بیماری هایی که ویروس باعث شیوع آن ها شده

می توان به ابولا در غرب آفریقا که در سال 2014 و بیماری آنفولانزای خوکی H1N1 در سال 2009 اشاره کرد.

کشف ویروس

ویروس ها بسیار کوچک می باشند.

اندازه ای که ویروس سرخک دارد 8 برابر نسبت به باکتری E.coli کوچک تر می باشد.

این درحالی است که هپاتیت 40 برابر از E.coli اندازه ی کوچکتری دارد.

پایان قرن نوزدهم بود که محققان به وجود میکروارگانیسم هایی که باعث

درگیری برگ های  توتون و تنباکو شده بودند شک کردند.

در نتیجه در آن سال مایر شیمیدان آلمانی مقاله ای را در این باره منتشر کرد.

اما بازهم نتوانست وجود آن ها را به اثبات برساند.

او و چندنفر از دانشمندان دیگر در مورد برگ های توتون تحقیق کردند

اما هیچکدام نتوانستند وجود ویروس ها را به اثبات برسانند.

تا اینکه در سال 2009 مقاله ای از سوی دانشمدان آلمانی منتشر شد

که ویروس های موجود در برگ های توتون و تنباکو را با استفاده از میکروسکوپ الکترونی دیده بودند.

ساختار ویروس

این میکروارگانیسم را می توان انگلی به حساب آورد که برای تکثیر به میزبان نیاز دارد.

زمانی که در بدن میزبان قرار می گیرد از طریق آن می تواند RNA خود را تکثیر نماید.

بیشتر بخوانید
خدمات ضدعفونی تمیز
ویروس

زمانی که فرآیند ترجمه و سایر کارهای لازم برای تکثیر آن انجام می شود می توان به آن نام ویریون داد.

ویریون دارای هسته ای می باشد که در آن اسید نوکلئیک قرار دارد و به وسیله ی کپسید که پروتئنی است محافظت می شود.

درواقع کپسید اسید نوکلئیک را برابر انواع آنزیم های نوکلئازها که باعث تجزیه ی آن می شوند حفظ می کند.

علاوه بر کپسید در ساختار برخی از ویروس ها می توان لایه ی دومی را مشاهده کرد.

که باعث محافظت بیشتر می شود. این ساختار دوم از غشای سلولی میزبان ساخته می شود.

DNA یا RNA  که در ساختار ویروس ها وجود دارند گاها یک یا دو رشته ای هستند.

این ساختار ها را می توان ژنوم آن ها دانست که اطلاعات ژنتیکی آن ها در این ساختار موجود می باشد.

این قسمت اندازه چندان بزرگی ندارد و فقط برای ساخت پروتئین هایی مانند

کپسید، آنزیم ها و سایر پروتئین هایی که برای تکثیر در سلول میزبان لازم می باشند از آن استفاده می شود.

عملکرد ویروس ها چگونه است؟

اولین کاری که برای تکثیر خود باید انجام دهند این است که باید به یک میزبان دسترسی داشته باشند.

دهان، بینی، چشم ها و زخم های باز را می توان درهایی برای ورود ویروس ها دانست.

گاها ممکن است حشرات باعث انتقال آن ها به بدن ما شوند.

بدین صورت که همراه با نیش زدن داخل بزاق وارد بدن شوند.

موردی که باعث می شود ویروس ها به سلول های میزبان متصل شوند

وجود گیرنده هایی است که بر سطح سلول ها وجود دارند.

بیشتر بخوانید
نظافت منزل آجودانیه
ویروس

سرکار خانم مرضیه فاتحی از مشتریان تمیز مقدار امتیاز :

در مجموع به نظرم خیلی خوبه که دسترسی برای ثبت سفارش نظافتچی راححتر از روش های قدیمی شده، اینکه در اپلیکیشن تمیز نظافتچیان را میتوانیم مشاهده و به صورت دلخواه آن ها را انتخاب کنیم خیلی عالی هست

توضیح تصویر