از روغن سوزی ماشین چه می دانید؟

ثبت درخواست نظافتچی 🔗

روغن سوزی ماشین موقعی اتفاق می افتد که روغن موجود در موتور می سوزد و دود ناشی از آن در خارج از خودرو قابل مشاهده می باشد. زمانی که چنین اتفاقی می افتد سطح روغن در خودرو پایین می آید و باعث ایجاد مشکل می شود.

دلایل روغن سوزی ماشین

  • روغن سوزی ماشین می تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیافتد که از جمله ی آن ها می توان به وجود مشکل در رینگ پیستون اشاره کرد. زمانی که آسیبی به این قسمت برسد و یا بشکند می تواند باعث روغن سوزی شود.
  • از دیگر دلایلی که می توان برای روغن سوزی مطرح کرد وجود خوردگی در بخش کاسه نمد می باشد.
  • هم چنین زمانی که شما برای خودروی خود از روغن موتوری استفاده می کنید که دارای کیفیت لازم نمی باشد می تواند باعث ایجاد این مشکل شود.
  • در بسیاری از موارد دلیل روغن سوزی وجود اصطکاک در گیت سوپاپ و سایر اجزای مربوط به آن می باشد که ممکن است اتفاق بیافتد.
  • زمانی که اختلالی در آب بندی موجود میان سیلندر و پیستون به وجود بیاید می تواند باعث خوردگی در دیواره ی سیلندر و پیستون و درنهایت روغن سوزی شود.
  • از دیگر مواردی که باعث روغن سوزی ماشین می شود می توان وجود ساییدگی در لاستیک گیت، خرابی و اختلال در یاتاقان و شاتون را مطرح کرد.

نشانه های موجود هنگام روغن سوزی ماشین

از جمله نشانه های روغن سوزی می توان به دود آبی که از اگزوز بیرون می آید، بوی سوختگی ناشی از سوختن روغن در موتور، وجود روغن در قسمت سر شمع ها، وجود چربی و روغن در داخل اگزوز، پایین آمدن بی دلیل روغن موتور و… اشاره کرد.

بیشتر بخوانید
تعویض شمع خودرو در زمان مناسب
روغن سوزی ماشین

گاهی ممکن است دودی از قسمت اگزوز خارج نشود و نشانه ای از روغن سوزی وجود نداشته باشد. در این حالت باید قسمتی که مربوط به درجه روغن می باشد را چک کنید. چنانچه سطح آن پایین آمده باشد باید خودرو از لحاظ نشت کردن روغن و یا سوختن آن در ماشین بررسی شود. برای تشخیص نشتی روغن از سوختن آن بهتر است ماشین را از شب تا صبح در یک محیط تمیز نگه دارید چنانچه روز بعد روغنی مشاهده کردید ماشین مشکل نشتی دارد درغیراینصورت کم بود روغن به سوختن آن در موتور مربوط می شود.

راه حل روغن سوزی ماشین چیست؟

زمانی که می خواهید این مشکل را برطرف کنید می توانید با تعویض بعضی قطعات این کار را انجام دهید. اما گاها مشکل کمی پیچیده تر است و تنها با تعویض قطعه برطرف نمی شود. برای مثال چنانچه مشکل مربوط به فرسودگی سیلندر و اجزای آن باشد ماشین شما به تعمیرات در ابعاد وسیع تری احتیاج خواهد داشت که گاها به هزینه ی زیادی نیز احتیاج خواهد داشت و برای اندک مدتی امکان استفاده از ماشین به صورت قبل وجود نخواهد داشت.

یکی از راحت ترین کارهایی که به جای تعویض قطعات و هزینه های زیادی می توانید انجام دهید این است که تعویض روغن ماشین را به موقع انجام دهید.

مقدار امتیاز :

ما از همه چیز رضایت داریم، خداروشکر همه چیز خوب بوده، نیروهای نظافتچی تمیز خیلی خوب هستند، از شرکت تمیز، نحوه کار، همچنین برنامه ریزی تمیز و پیگیری های پس از نظافت رضایت داریم، نظافتچیان همه حرف گوش کن و کاری هستند.

توضیح تصویر