نظافت ادارات

ثبت درخواست نظافتچی 🔗

بسیاری از موسسه هایی که به عنوان موسسه نظافت فعالیت خود را به طور گسترده ای انجام می دهند،

نیروی نظافتی که نظافت ادارات شما را انجام می دهد را در اختیار دارند و می توانند به مکان مورد نظر شما اعزام کنند.

نیروهای نظافتی که نظافت ادارات شما را بر عهده دارند به خوبی با وظایف خود آشنایی پیدا می کنند

و به همین دلیل در کمترین زمان می توانند محل کار شما را تمیز کنند.

برای اینکه شما با وظایف و خدمات نیروهای نظافت ادارات آشنایی بیشتری داشته باشید

در ادامه برخی از آنها را معرفی می کنیم.

خدمات و وظایف نیروهای نظافت ادارات :

خدمات و وظایفی که نیروهای نظافت ادارات بر عهده دارند و انجام می دهند عبارت می باشد از :

نظافت ادارات

1. جمع آوری زباله :

برخی از افراد شاید بر این باور باشند که در محل کار زباله زیادی جمع نمی شود

و به همین دلیل روزانه زباله های تولید شده را تخلیه نمی کنند.

ولی فردی که نظافت ادارات را بر عهده دارد به طور روزانه زباله ها را جمع آوری می کند

و از این طریق دیگر میکروب و آلودگی در فضای کار وجود نخواهد داشت.

2. آشنایی با وظایف خود :

نیروهایی نظافتی که نظافت ادارات را انجام می دهند به خوبی با وظایف خود آشنایی دارند

و به همین دلیل در کمترین زمان می توانند کار خود را انجام دهند.

آنها از زمانی که کار خود را آغاز کنند تا زمانی که به پایان برسانند زمان زیادی را صرف نخواهند کرد

بیشتر بخوانید
نظافت دفتر کار

و به همین دلیل شاید تنها یک ساعته کارشان را انجام دهد.

بسته به نوع شرکتی که شما آن را اداره می کنید و می خواهید نیروی نظافتی آن را تمیز کند باید

محلول های شستشو دهنده ای را تهیه نمایید تا از آنها استفاده کند.

اینکه کدام یک از فضاهای محیط کار نیاز به تمیز کردن دارد

را نیروی نافتی به خوبی تشخیص می دهد و به خوبی آنها را تمیز می کند.

نظافت ادارات

3. مرتب کردن تمامی اتاق ها :

محیط کار اتاق های متنوعی دارد که هر یک از آنها نیاز به تمیز کاری دارد.

اتاق مدیر نسبت به اتاق های دیگر باید با دقت بیشتری تمیز شود،

بنابراین نیروی نظافتی که نظافت ادارات را انجام می دهد در ابتدا اتاق مدیر را به خوبی تمیز می کند

و تمامی قسمت های اتاق  را هم با محلول های شستشو دهنده پاکیزه می نماید.

4. تمیز کردن میزها :

کارکنانی که در اداره کار می کنند مهمترین ابزاری که با آن سروکار دارند میزها یشان می باشد.

نیروهای نظافتی که نظافت ادارات را انجام می دهند به خوبی در مورد این مسئله اطلاعات لازم را دارند.

بر همین اساس میز هر یک از کارکنان اداره را به خوبی تمیز می کنند.

5. تمیز کردن کف اداره :

تمیزی کف اداره اهمیت بسیار زیادی دارد که باید به صورت روزانه به خوبی تمیز شود.

نیروهای نظافتی با وسایل شستشویی که در اختیار دارند هر روز کف زمین را به خوبی تمیز می کنند.

مقدار امتیاز :

ما از همه چیز رضایت داریم، خداروشکر همه چیز خوب بوده، نیروهای نظافتچی تمیز خیلی خوب هستند، از شرکت تمیز، نحوه کار، همچنین برنامه ریزی تمیز و پیگیری های پس از نظافت رضایت داریم، نظافتچیان همه حرف گوش کن و کاری هستند.

توضیح تصویر