مرضیه فاتحی

در مجموع به نظرم خیلی خوبه که دسترسی برای ثبت سفارش نظافتچی راححتر از روش های قدیمی شده، اینکه در اپلیکیشن تمیز نظافتچیان را میتوانیم مشاهده و به صورت دلخواه آن ها را انتخاب کنیم خیلی عالی هست

سرکار خانم مرضیه فاتحی از مشتریان تمیز مقدار امتیاز : ۱۳ مرداد ۱۳۹۸